Szkolenie BHP – kiedy powinno się je przeprowadzać?


Wstępne szkolenie BHP Poznań powinien odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia każdy pracownik na stanowisku roboczym, administracyjno-biurowym bądź innym. Jeśli jednak nowo zatrudniona osoba obejmuje stanowisko kierownicze, takie szkolenie powinno odbyć się w czasie nie dłuższym, niż 6 miesięcy licząc od dnia zatrudnienia.

Jeśli chodzi o okresowe szkolenia BHP Poznań, to ich częstotliwość zależy w głównej mierze od rodzaju zajmowanego stanowiska. Zatrudnieni na stanowiskach robotniczych odbywają je co trzy lata, a jeśli ich praca wiąże się z zagrożeniem życia bądź zdrowia – co najmniej raz w roku. Pracodawcy i inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze oraz pracownicy służby BHP i inżynieryjno-techniczni muszą takie szkolenie odbyć nie rzadziej niż co pięć lat, zaś administracyjno-biurowi i inni – co sześć lat.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny odbywać się w godzinach pracy. Zazwyczaj szkolenie i obsługa BHP to zadania wykonywane przez zewnętrzne firmy, np: https://www.bhp-prometeo.pl/