Przebieg szkolenia BHP


Szkolenie BHP Poznań – zarówno okresowe, jak i wstępne powinno być przeprowadzone przez specjalistę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stąd pracodawcy bardzo często decydują się na usługi firm zewnętrznych, do zadań których należy nie tylko obsługa BHP Poznań zakładu pracy, ale również przeprowadzanie odpowiednich kursów.

Wstępne szkolenie BHP różni się nieco od okresowego – powadzone jest w formie instruktażu i porusza zagadnienia nie tylko dotyczące konkretnego stanowiska pracy, ale również bardziej ogólnych, jak udzielanie pierwszej pomocy, czy sposób postępowania wobec zagrożenia. Szkolenia okresowe mogą polegać na samokształceniu z wykorzystaniem dostarczonych przez organizatora materiałów, albo być przeprowadzone w formie kursu bądź seminarium.

Niezależnie od rodzaju szkolenia BHP, każde z nich powinno być udokumentowane (oświadczenie i wypełniona karta szkolenia w przypadku szkolenia wstępnego; oraz zaświadczenie w szkoleniu okresowym), zaś dokumenty muszą zostać umieszczone w aktach pracownika.