Kto musi przejść szkolenie BHP?


Wstępne szkolenie BHP Poznań jest obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Musi ono odbyć się w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia pracy. Podczas takiego szkolenia poruszane są kwestie dotyczące nie tylko konkretnego stanowiska (i ewentualnych zagrożeń podczas pracy), ale również nieco bardziej ogólnych zagadnień (ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy, zachowanie w niebezpiecznych sytuacjach). Wstępne szkolenie BHP Poznań muszą przejść również osoby, które w zakładzie pracy uczą się zawodu (uczniowie szkół zawodowych) bądź odbywają w nim praktyki (studenci).

Aby przypomnieć i zaktualizować informacje przyswojone podczas szkolenia wstępnego, pracownicy odbywają również szkolenia okresowe, które mogą mieć formę samokształcenia, seminarium bądź kursu. Zależnie od zajmowanego stanowiska należy je powtarzać w różnych odstępach czasu i przeprowadzają je często firmy zewnętrzne, do zadań których należy m. in. również szkolenia bhp