Jak wygląda prawidłowo przeprowadzone szkolenie BHP?


Szkolenie BHP Poznań musi przejść każdy nowozatrudniony pracownik w zakładzie pracy. Osoba taka może poznać ogólne zagadnienia, jak zasady udzielania pierwszej pomocy, zachowanie podczas niebezpieczeństwa, czy sposoby unikania zagrożenia w pracy. Ponadto szkolenie obejmuje również informacje dotyczące konkretnego stanowiska pracy. Musi ono odbyć się w ciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, a w przypadku stanowiska kierowniczego – w ciągu 6 miesięcy.

Okresowe szkolenie BHP ma na celu uaktualnienie i przypomnienie wiedzy zdobytej podczas szkolenia wstępnego. Zależnie od zajmowanego stanowiska odbywa się ono co roku, co pięć lat, lub co sześć lat. A po zakończeniu kursu pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik egzaminu, które musi się znaleźć w jego aktach.