Jak często powinno odbywać się okresowe szkolenie BHP?


Okresowe szkolenie BHP Poznań odbywa się w trakcie zatrudnienia, a jego najważniejszym celem jest przypomnienie oraz uaktualnienie wiadomości zdobytych na wstępnym szkoleniu (które obowiązkowo przechodzi każdy nowo zatrudniony w zakładzie pracownik). Jego częstotliwość zależna jest od tego, jakie stanowisko zajmuje pracownik.

Pracodawcy oraz kierownicy muszą odbywać okresowe szkolenie BHP Poznań nie rzadziej, niż co 5 lat. W przypadku pracowników na stanowiskach roboczych częstotliwość takich szkoleń powinna być nie mniejsza, niż 3 lata. Jeśli jednak stanowisko pracy związane jest z dużym zagrożeniem dla życia bądź zdrowia, musi ono odbywać się co najmniej raz w roku. u pracowników inżynieryjno-technicznych i służby BHP przeprowadza się je co 5 lat, zaś administracyjno -biurowych i innych – co 6 lat.