Badania termowizyjne


Badania termowizyjne instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej idealnie nadają się do okresowej kontroli sieci elektrycznych i elektroenergetycznych w budynkach. Dzięki zastosowaniu termowizji możliwa jest zdalna kontrola takich elementów instalacji jak: transformatory, rozdzielnie elektryczne, skrzynki i tablice bezpieczników oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.
Dzięki takim działaniom jak badania termowizyjne instalacji elektrycznej możliwe jest precyzyjne i szybkie wykrywanie usterek. Dzięki temu od razu można dokonać naprawy instalacji elektrycznej i nie dopuścić do niebezpiecznych awarii.
Badania termowizyjne instalacji elektrycznej muszą być przeprowadzone przy normalnym obciążeniu poszczególnych torów prądowych. Oznacza to, że wspomniane badania nie wymagają uciążliwych wyłączeń energii elektrycznej. Poszczególne urządzenia i poszczególne elementy instalacji elektrycznej nie mogą wykazywać wyższej temperatury niż dopuszczalna. Jeżeli wykazują, oznacza to, że najprawdopodobniej któreś z urządzeń wymaga naprawy.
Badanie termowizyjne instalacji elektrycznej i elektromagnetycznej powinno być przeprowadzone przez osobę dysponującą odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w interpretacji termogramów za pomocą kamery termowizyjnej spełniającej określone wymagania, co gwarantuje wiarygodne rezultaty.
Specjalne techniki zobrazowania termogramów są możliwe do wykorzystania dzięki profesjonalnym kamerom termowizyjnym i specjalnemu oprogramowaniu (np. MSX Muli Spectral Dynamic Imagining). Otrzymuje się takie zobrazowanie termogramów, które ułatwia późniejsze rozpoznanie i zlokalizowanie zarejestrowanych anomalii cieplnych.
Instalacja elektryczna cechuje się tym, że w momencie, kiedy przepływa przez nią prąd i stanowi ona jakiś opór, konsekwencją tego jest nagrzewanie się przewodu. Na podstawie tego można przy użyciu kamery termowizyjnej ustalić czy instalacja jest przeciążona i czy posiada jakieś błędy w sobie, które mogą powodować niebezpieczne awarie.