Wygrany przetarg – szansa na rozwój firmy?

Każda firma, bez względu na jej specyfikę działalności utrzymuje się zazwyczaj ze świadczenia usług – produkcja autobusów, usługi budowlane, czy też usługi utylizacji odpadów i inne. Nic więc dziwnego, że każda z tych firm stara się zdobyć jak najwięcej zleceń, między innymi poprzez wygranie przetargów.


Bezpieczna praca- BHP

Założenia bezpiecznej pracy obejmują ochronę pracownika przed licznymi czynnikami szkodliwymi, wypadkami oraz innymi zagrożeniami dla jego zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania pracy. Każdy zakład pracy zobowiązany jest do realizowania reguł w zakresie bhp. Odpowiednie organy państwowe, jak choćby Państwowa Inspekcja Pracy oraz Inspektorat Sanitarny realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy […]