Szkolenie BHP – kiedy powinno się je przeprowadzać?

Wstępne szkolenie BHP Poznań powinien odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia każdy pracownik na stanowisku roboczym, administracyjno-biurowym bądź innym. Jeśli jednak nowo zatrudniona osoba obejmuje stanowisko kierownicze, takie szkolenie powinno odbyć się w czasie nie dłuższym, niż 6 miesięcy licząc od dnia zatrudnienia.


Kto musi przejść szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP Poznań jest obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Musi ono odbyć się w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia pracy. Podczas takiego szkolenia poruszane są kwestie dotyczące nie tylko konkretnego stanowiska (i ewentualnych zagrożeń podczas pracy), ale również nieco bardziej ogólnych zagadnień (ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy, zachowanie w […]


Jak wygląda prawidłowo przeprowadzone szkolenie BHP?

Szkolenie BHP Poznań musi przejść każdy nowozatrudniony pracownik w zakładzie pracy. Osoba taka może poznać ogólne zagadnienia, jak zasady udzielania pierwszej pomocy, zachowanie podczas niebezpieczeństwa, czy sposoby unikania zagrożenia w pracy. Ponadto szkolenie obejmuje również informacje dotyczące konkretnego stanowiska pracy. Musi ono odbyć się w ciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, a w przypadku stanowiska […]


Przebieg szkolenia BHP

Szkolenie BHP Poznań – zarówno okresowe, jak i wstępne powinno być przeprowadzone przez specjalistę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stąd pracodawcy bardzo często decydują się na usługi firm zewnętrznych, do zadań których należy nie tylko obsługa BHP Poznań zakładu pracy, ale również przeprowadzanie odpowiednich kursów.


Jak często powinno odbywać się okresowe szkolenie BHP?

Okresowe szkolenie BHP Poznań odbywa się w trakcie zatrudnienia, a jego najważniejszym celem jest przypomnienie oraz uaktualnienie wiadomości zdobytych na wstępnym szkoleniu (które obowiązkowo przechodzi każdy nowo zatrudniony w zakładzie pracownik). Jego częstotliwość zależna jest od tego, jakie stanowisko zajmuje pracownik.