Bezpieczna praca- BHP

Założenia bezpiecznej pracy obejmują ochronę pracownika przed licznymi czynnikami szkodliwymi, wypadkami oraz innymi zagrożeniami dla jego zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania pracy. Każdy zakład pracy zobowiązany jest do realizowania reguł w zakresie bhp. Odpowiednie organy państwowe, jak choćby Państwowa Inspekcja Pracy oraz Inspektorat Sanitarny realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy […]