Założenia bezpiecznej pracy obejmują ochronę pracownika przed licznymi czynnikami szkodliwymi, wypadkami oraz innymi zagrożeniami dla jego zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania pracy. Każdy zakład pracy zobowiązany jest do realizowania reguł w zakresie bhp poznań. Odpowiednie organy państwowe, jak choćby Państwowa Inspekcja Pracy oraz Inspektorat Sanitarny realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych zakładach pracy.
W ramach dużych firm konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanego inspektora, którego rolą będzie przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa pracy, nadzorowanie polityki BHP dotyczącej warunków pracy oraz inspekcja warunków pracy wraz z kontrolą nad wypadkami przy pracy. Przepisy prawa pozwalają inspektorom wymierzać grzywny pracownikom, którzy nie stosują się do przyjętych w zakładzie pracy zasad BHP Poznań. Przestrzeganie tych procedur pozwala uchronić się przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi niekorzystnymi następstwami zagrożeń w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.